• Thủ tục hành chính
Tiêu đề :     
Lĩnh vực :     
Đơn vị thực hiện :   

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


STT
Tiêu đề
Đơn vị thực hiện
1 Cấp hộ chiếu phổ thông Cục quản lý xuất nhập cảnh
2 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Cục quản lý xuất nhập cảnh
3 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Cục quản lý xuất nhập cảnh
4 Trình báo mất hộ chiếu Cục quản lý xuất nhập cảnh
5 Cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Cục quản lý xuất nhập cảnh
6 Cấp thẻ ABTC (lần đầu) cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Cục quản lý xuất nhập cảnh
7 Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Cục quản lý xuất nhập cảnh
8 Trình báo mất thẻ ABTC Cục quản lý xuất nhập cảnh
9 Cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
10 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
11 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
12 Trình báo mất hộ chiếu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
13 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14 Cấp thẻ bảo hiểm y tế Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ
15 Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ
16 Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ
17 Cấp thẻ bảo hiểm y tế Các trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an
18 Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế Các trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an
19 Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế Các trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an
20 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân. Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     ››     Tổng số 263 thủ tục / 14 trang