• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong CAND

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/08/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/10/2019

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc