• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định về phân công trách nhiệm trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân

Xem nội dung tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/12/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/03/2020

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc