• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân

Xem nội dung tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/12/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/03/2020

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc