• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng CAND

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/04/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến 08/06/2019

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc