• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định về lĩnh vực công nghiệp an ninh

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/04/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/06/2019

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc