Tăng cường phòng, chống bạo lực cực đoan trong các nước ASEAN

06/08/2019
Trong hai ngày 05-06/8/2019, tại Thành phố Surabaya, Indonesia, Chủ tịch nhóm làm việc SOMTC (Senior Officials Meeting on Transnational Crimes – Hội nghị các quan chức cấp cao về chống tội phạm xuyên quốc gia) của ASEAN về phòng, chống khủng bố hợp tác với Chính phủ Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo ASEAN– Hoa Kỳ về xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan.

Tham dự Hội thảo có thành viên của đầu mối theo dõi hợp tác SOMTC các nước ASEAN, các tổ chức thuộc ASEAN có liên quan. Đại biểu Bộ Công an Việt Nam, thành viên Thường trực SOMTC Việt Nam tham dự Hội thảo.

Hội thảo này tập trung vào việc chia sẻ thực tiễn và các bài học kinh nghiệm trên toàn cầu và trong khu vực ASEAN về cách tiếp cận trong việc phòng, chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan để giúp các nước ASEAN thực thi các chính sách của mình.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thuyết trình và thảo luận về các kế hoạch phòng, chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan trong ASEAN, đồng thời nêu rõ vai trò của phụ nữ, thanh niên, tầm quan trọng của việc giáo dục, cải tạo và tái hoà nhập cộng đồng để chống lại chủ nghĩa bạo lực, cực đoan. Đại biểu Bộ Công an Việt Nam, thành viên Thường trực SOMTC Việt Nam đã có bài phát biểu tại Hội thảo với chủ đề “Chiến lược quốc gia để chống lại chủ nghĩa khủng bố, bao gồm cả việc phòng, chống bạo lực cực đoan”.

* Trong hai ngày tiếp theo 07- 08/9, cũng tại Thành phố Surabaya, thành viên Thường trực SOMTC Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự Cuộc họp ASEAN lần thứ hai trong việc xây dựng và thực thi Kế hoạch hành động của ASEAN nhằm phòng, chống sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan và bạo lực cực đoan giai đoạn 2018 – 2025.

Mục tiêu của Kế hoạch này là đưa ra một cơ chế thực hiện để các nước ASEAN phòng, chống sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan và bạo lực cực đoan, trong đó, cơ chế này sẽ hướng dẫn các tổ chức có liên quan thuộc ASEAN triển khai các hoạt động cần thiết và giám sát kết quả của việc phòng, chống chủ nghĩa cực đoan và bạo lực cực đoan, góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN an toàn và lấy con người làm trung tâm.

Để phù hợp với Kế hoạch hành động năm 2015 của Liên Hợp quốc, những hoạt động được đưa ra trong Kế hoạch hành động này được xây dựng dựa trên một số mục tiêu như: thúc đẩy đối thoại và ngăn ngừa xung đột; nâng cao việc quản lý nhà nước, nhân quyền và hệ thống luật pháp; gắn kết các cộng đồng; trao quyền cho phụ nữ và cải thiện sự bình đẳng giới; cung cấp giáo dục, phát triển các kĩ năng sống và điều kiện làm việc…

Hồng Giang
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website