Hội thảo khoa học về công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay

30/11/2021
Ngày 30/11/2021, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay”. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lực lượng Công an nhân dân...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc Hội thảo.


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, việc tổ chức Hội thảo khoa học về “Công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay” có ý nghĩa quan trọng; làm rõ những luận cứ khoa học, thực tiễn cho việc đổi mới công tác phòng ngừa tội phạm phù hợp với những diễn biến mới của tình hình tội phạm hiện nay; cùng xác định những giải pháp có hiệu quả cần kế thừa và những giải pháp mới, mang tính đột phá trong giai đoạn tới. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đại biểu, nhà khoa học phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, đi thẳng vào vấn đề, tập trung nêu rõ những giải pháp mới để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, tiếp thu để tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Toàn cảnh Hội thảo.


Tại Hội thảo, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt Đề dẫn Hội thảo, nêu rõ: Thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị chỉ đạo về công tác phòng ngừa tội phạm; Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác phòng, chống tội phạm; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác phòng ngừa tội phạm... Có thể khẳng định, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đã quy định đầy đủ, rõ nét về các nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm; thể hiện rõ phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân và là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt Đề dẫn Hội thảo.


Báo cáo Đề dẫn Hội thảo khẳng định, cho đến nay, công tác phòng ngừa tội phạm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng Công an đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp công tác, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác quản lý nhà nước; tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở... Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa xã hội cũng được tăng cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa tội phạm; kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, những nguyên nhân có thể làm nảy sinh tội phạm.

Mặc dù, tình hình tội phạm thời gian qua được kiềm chế, số vụ phạm tội về hình sự liên tục được kéo giảm so với năm liền kề (năm 2018 giảm 0,61%; năm 2019 giảm 7,39%; năm 2020 giảm 5,43%; 10 tháng đầu năm 2021 giảm 11,23% so với cùng kỳ năm 2020). Tuy nhiên, công tác phòng ngừa tội phạm còn nhiều vấn đề, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; đặc biệt, đại dịch Covid-19 cũng tác động mạnh mẽ đến kinh tế, xã hội, an sinh xã hội, vì vậy, nguy cơ gia tăng tội phạm là rất lớn. Đây là những vấn đề thực tiễn đặt ra cần có lời giải về mặt lý luận.


Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo.Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là công tác phòng ngừa xã hội, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; phân tích, đánh giá, nhận diện và dự báo tình hình tội phạm, nhất là những vấn đề phức tạp nổi lên cần tập trung giải quyết hiện nay về tội phạm hình sự; tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; tội phạm, vi phạm về môi trường; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm về ma túy... Từ đó, đề xuất các giải pháp phòng ngừa hiệu quả, phù hợp với tình hình hiện nay.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu bế mạc Hội thảo.


Phát biểu bế mạc Hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc. Sau khi điểm diện lại những kết quả nổi bật từ Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Văn phòng Bộ Công an tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu, các nghiên cứu, bài viết tại Hội thảo để nghiên cứu, rút ra những vấn đề cốt lõi, tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm trong thời gian tới... 

Thành Luân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website