Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh nội địa trong tình hình mới

02/07/2020
Chiều 02/7/2020, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa chủ trì Hội nghị.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng tập thể Phòng 6 của Cục An ninh nội địa vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục An ninh nội địa đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Công an về các mặt công tác trọng tâm. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về chủ trương, giải pháp trên lĩnh vực bảo đảm an ninh nội địa, trọng tâm là tham mưu các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được chú trọng. Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp đội ngũ cán bộ. 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Cục An ninh nội địa đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, cụ thể hóa thành các nội dung trên tất cả các mặt công tác với các chỉ tiêu cụ thể và được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi; cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, chủ động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, quán triệt và cụ thể hóa khẩu hiệu hành động của Bộ Công an “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh nội địa tiếp tục xác định chủ đề của năm 2020 là “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản”, tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, tạo bước đột phá trong công tác. Do đó, Cục An ninh nội địa đã tạo được thế chủ động, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của đối tượng phản động, không để đột xuất, bất ngờ, bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia…

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục An ninh nội địa đã đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Cục An ninh nội địa tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, quán triệt nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm. Tập trung đấu tranh, trấn áp hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng thù địch, phản động... Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, các vấn đề xã hội và phòng, chống khủng bố. 

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành các quy chế, quy trình công tác. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhất là công tác tự đào tạo để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới…

Toàn cảnh Hội nghị.

 

 

Văn Khôi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website