Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra

13/08/2020
Trong hai ngày 12, 13/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng uỷ Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp, xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra bị động bất ngờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị của tỉnh. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 93,9%, trọng án đạt 100%; trên địa bàn không hình thành các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, ma túy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân; trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với nhiệm kỳ trước…

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mở đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”; đặc biệt đã lãnh đạo tinh gọn bộ máy, hoàn thành bố trí 635 đồng chí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, thị trấn tại 100% địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đạt được trong những năm qua.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Đại hội.

 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo đảm an ninh, trật tự. Tăng cường củng cố quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành, nhất là với lực lượng Quân sự, Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với Công an Quảng Tây, Trung Quốc trong phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh. Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình để tham mưu xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục kiện toàn bộ máy tinh gọn, tiếp tục bố trí Công an chính quy về xã theo chủ trương của Bộ, đảm bảo mỗi xã có 05 đồng chí. Các đại biểu trong Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn Ban Chấp hành khóa mới là các đồng chí có năng lực, gương mẫu về mọi mặt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên và bầu Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

 

Thủy Quyên
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website