Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 9/2020

25/09/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 9 năm 2020 (từ ngày 15/8/2020 đến ngày 14/9/2020) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.183 vụ, làm chết 533 người, bị thương 882 người. So với tháng 8/2020, tăng 11 vụ (+0,94%); giảm 17 người chết (-3,09%); tăng 05 người bị thương (+0,57%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 9/2020.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 335.759 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 304,84 tỷ đồng; tạm giữ 57.504 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 8/2020, tăng 33.559 vụ (+11,10%), số tiền phạt thu được tăng 24,16 tỷ đồng (+8,61%), tăng 12.746 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+28,48%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 186 vụ cháy, làm chết 02 người, bị thương 05 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 23,91 tỷ đồng. So với tháng 8/2020, giảm 96 vụ (-34,04%), tăng 01 người chết, giảm 05 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 1,07 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 04 vụ nổ, làm 03 người chết và 03 người bị thương.

 

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website