Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc nhập khẩu cho con gái vào nhà chị gái

Người gửi: Lê Thị Ngọc Thủy ở số 9A1, đường Hùng Vương nối dài, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Vợ chồng tôi có việc phải làm ăn xa, do đó muốn chuyển hộ khẩu của con tôi là cháu Đoàn Lê Thiên Hương vào nhà chị gái tôi tại phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang để con tôi đi học và chị tôi dễ dàng chăm nom cháu. Tuy nhiên, khi tôi đi chuyển hộ khẩu cho con, các cán bộ ở phường Mỹ Long không đồng ý mà không giải thích lý do rõ ràng? Tôi muốn biết trường hợp của con tôi có được chuyển hộ khẩu không? Nếu được, tôi cần thực hiện thủ tục gì?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2707

Câu trả lời

Về trường hợp này, do bà Thủy không nêu rõ cháu Hương bao nhiêu tuổi nên chúng tôi nêu ra các trường hợp sau:
- Trường hợp con bà Thủy là người chưa thành niên và thường xuyên sinh sống ổn định tại nhà ở của chị gái bà tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang thì con bà được đăng ký thường trú vào nhà chị gái bà theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Luật Cư trú, hồ sơ đăng ký thường trú gồm:
+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
+ Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);
+ Ý kiến đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Trường hợp con bà Thủy là người thành niên độc thân về ở với bác ruột thì được đăng ký thường trú theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, hồ sơ đăng ký thường trú gồm:
+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
+ Bản khai nhân khẩu;
+ Giấy tờ chứng minh là người độc thân: Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
+ Giấy tờ, tài liệu để chứng minh mối quan hệ bác cháu ruột.
Nếu có gì vướng mắc đề nghị bà Lê Thị Ngọc Thủy tới Công an TP Long Xuyên, tỉnh Tiền Giang để được hướng dẫn thêm.

Người trả lời: Bộ Công an