Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về quy định gửi thư cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù

Người gửi: Hương Anh

Bộ Công an cho tôi hỏi, cháu tôi đang bị giam giữ, tôi muốn viết thư cho cháu tôi có được không và thủ tục như thế nào? Nếu tôi không được gửi thư cho cháu tôi thì ai là người được gửi và quy định tại văn bản nào?

Ngày hỏi: 12/09/2018 Lượt xem: 6098

Câu trả lời

Tại Khoản 2 Điều 46 của Luật Thi hành án hình sự quy định: “Khi gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận thư; tiền mặt, đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm…”. Như vậy, theo quy định trên thì khi gặp thân nhân phạm nhân mới được nhận thư. Tuy nhiên, để giúp phạm nhân nắm được các thông tin và những tâm tư, tình cảm của gia đình họ, hiện nay, các trại giam vẫn tạo điều kiện cho phạm nhân được nhận thư, gửi qua đường bưu điện. Vì vậy, để đáp ứng với thực tiễn, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự về việc phạm nhân được nhận thư do thân nhân gửi qua đường bưu điện.
 

Trường hợp của bạn đọc Hương Anh, nếu thuộc thân nhân được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 07/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 của Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân thì được gửi thư cho cháu bạn là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù khi đến thăm gặp hoặc gửi qua thân nhân khác khi đến thăm gặp.

Người trả lời: Bộ Công an