Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về chế độ đối với chức vụ Trưởng Công an xã

Người gửi: Bùi Thị Cúc

Hiện nay, tôi là Trưởng Công an xã, có bằng Trung cấp Công an xã. Với chủ trương điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, nếu bản thân tôi có nguyện vọng tiếp tục công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã thì có được không và chế độ tiền lương, phụ cấp bản thân tôi sẽ được hưởng như thế nào? Còn nếu không bố trí được thì với bằng Trung cấp Công an xã, tôi sẽ được sắp xếp vào vị trí nào?

 

Ngày hỏi: 17/08/2020 Lượt xem: 9500

Câu trả lời

- Triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã chính quy của Đảng và theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018. Việc bố trí, sắp xếp công tác khác phù hợp hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã là công chức cấp xã khi bố trí Công an chính quy thay thế thuộc thẩm quyền của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Đề án đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

- Về áp dụng tiêu chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ (Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ).

Người trả lời: Bộ Công an