Hỏi đáp trực tuyến

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường CAND năm 2017

Người gửi: Nguyễn Hoàng Hải

Cháu là Nguyễn Hoàng Hải hiện đang học lớp 12 trường THPT Trưng Vương, Hà Nội. Kỳ thi đại học tới cháu có nguyện vọng thi tuyển vào trường  trong CAND. Bộ Công an cho cháu hỏi chỉ tiêu tuyển sinh vào các nghành của các trường trong CAND năm 2017 cụ thể như thế nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 10875

Câu trả lời

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2017 như sau:

I. Các trường đại học Công an nhân dân

1. Học viện An ninh nhân dân, ký hiệu ANH, 260 chỉ tiêu

1.1 Ngôn ngữ Anh, tổ hợp xét tuyển D01, mã ngành đăng ký xét tuyển 52220201, 20 chỉ tiêu .

1.2 An toàn thông tin; tổ hợp xét tuyển D01, A01, mã ngành đăng ký xét tuyển 52480202, 20 chỉ tiêu.

1.3 Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh bao gồm (Trinh sát An ninh; Điều tra Hình sự; Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân; Quản lý nhà nước về An ninh trật tự), tổ hợp xét tuyển A01, C03, D01, mã ngành đăng ký xét tuyển 52860100, 220 chỉ tiêu.

2. Học viện Cảnh sát nhân dân, ký hiệu CSH, 370 chỉ tiêu

Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát bao gồm (Trinh sát Cảnh sát; Điều tra Hình sự; Kỹ thuật Hình sự; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý trật tự an toàn giao thông; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân), tổ hợp xét tuyển A01, C03, D01, mã ngành đăng ký xét tuyển 52860100.

3. Học viện Chính trị Công an nhân dân, ký hiệu HCA, 60 chỉ tiêu

Nhóm ngành Chính trị Công an nhân dân (Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân), tổ hợp đăng ký xét tuyển C03, D01, mã ngành đăng ký xét tuyển 52310200.

4. Trường Đại học An ninh nhân dân, ký hiệu ANS, 200 chỉ tiêu

Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh bao gồm (Trinh sát An ninh; Điều tra Hình sự), tổ hợp xét tuyển A01, C03, D01, mã ngành đăng ký xét tuyển 52860100.

5. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, ký hiệu CSS, 330 chỉ tiêu

Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát bao gồm (Trinh sát Cảnh sát; Điều tra Hình sự; Kỹ thuật Hình sự; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý trật tự an toàn giao thông; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân), tổ hợp xét tuyển A01, C03, D01, mã ngành đăng ký xét tuyển 53860100.

6. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, ngành đào tạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ , ký hiệu PCH (phía Bắc), 90 chỉ tiêu; ký hiệu (phía Nam) PCS, 90 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, mã ngành đăng ký xét tuyển 52860113.


7. Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân
, 100 chỉ tiêu, ký hiệu HCB (phía Bắc), HCN (phía Nam), nhóm ngành Hậu cần Công an nhân dân bao gồm (Kế toán; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử truyền thông), tổ hợp xét tuyển A01, D01, mã ngành đăng ký xét tuyển 52480200.

II.Các trường Cao đẳng Công an nhân dân.

- Đối tượng xét tuyển: Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015 (ra quân đợt 1/2018).

1. Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, ký hiệu AD1, 40 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, A01, C03, D01 (xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh).

2. Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II, ký hiệu AD2, 40 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, A01, C03, D01 (xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh).

3. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, ký hiệu CD1, 60 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, A01, C03, D01 (xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh).


4. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, ký hiệu CD2, 60 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, A01, C03, D01 (xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh).


 III. Các trường Công an nhân dân đào tạo hệ trung cấp

Đối tượng xét tuyển: Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015 (ra quân đợt 1/2018).

1. Trường Đại học PCCC, ký hiệu PC1, 100 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00 (xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh).

2. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND, ký hiệu NV1, 36 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01(xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc Trung ương).

3. Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, ký hiệu AN1, 20 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, A01, C03, D01 (xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc Trung ương).

4. Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II, ký hiệu AN2, 20 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, A01, C03, D01 (xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc Trung ương).

5. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I
, ký hiệu CS1, 50 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, A01, C03, D01 (xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc Trung ương).

6. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II
, ký hiệu CS2, 20 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, A01, C03, D01(xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc Trung ương).

7. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III, ký hiệu CS3, 40 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, A01, C03, D01 (xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc Trung ương).

8. Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V, tổ hợp xét tuyển A00, A01, C03, D01.

+ Chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường thủy, ký hiệu GTT, 20 chỉ tiêu.

+ Các chuyên ngành khác, ký hiệu CS5, 20 chỉ tiêu.

(Xét thí sinh không trúng tuyển các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND theo phân vùng tuyển sinh, trừ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CSPCCC tỉnh, TP trực thuộc Trung ương).

Người trả lời: Bộ Công an