ĐỒNG CHÍ LÊ QUỐC THÂN (1919 - 2007)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, IV
 

Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (1958 - 1979)
 

Đồng chí Lê Quốc Thân, sinh năm 1919; quê quán: xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; năm tham gia cách mạng: 1936; năm vào Đảng: 1940; năm vào CAND: 1949.
 

Quá trình giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kiến An, Bí thư Liên tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính liên tỉnh Hải - Kiến, Khu ủy viên Khu III (1945); Thường vụ Liên khu ủy, Giám đốc Công an Liên khu III (1949); Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Nam Định (1954); Giám đốc Sở Công an Hà Nội (1954); Giám đốc Vụ Bảo vệ chính trị, Bộ Công an (1956); Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Đảng đoàn Bộ Công an (1958 - 1979); Trưởng Ban Nội chính Trung ương (1979). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, IV.
 

Những phần thưởng cao quý: Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng khác.

Giới thiệu
Liên kết Website