• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/11/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 09/01/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc