Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 06/3 – 11/3/2023

11/03/2023
Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ma túy (PCMT); đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, thực hiện tốt Đề án 06; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, công tác tuyển sinh Công an nhân dân (CAND); chủ động triển khai hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quan tâm chăm lo hơn nữa đến công tác phụ nữ để hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 06/03 – 11/3/2023.

Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 – 11/3/2023).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 – 11/3/2023).


Tiếp thu, lĩnh hội và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng CAND cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 03 vấn đề cốt yếu đó là: “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu, đi đầu”. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng CAND tổ chức học tập, thực hiện có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục phát huy vai trò “nòng cốt” trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân… (Xem thêm), (xem thêm).

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy do Bộ Công an tổ chức.


Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy do Bộ Công an tổ chức, Bộ trưởng Tô Lâm đã đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ, định hướng các biện pháp cần thực hiện hiệu quả, triển khai ngay trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy thời gian tới. Trong đó, yêu cầu lực lượng Công an cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, luật của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Khẩn trương triển khai Chương trình PCMT giai đoạn 2021 - 2025... nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác PCMT; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm ma túy, tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy… (xem thêm)

Tiếp tục đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, thực hiện tốt Đề án 06

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tháng 3/2023, trước yêu cầu đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và triển khai hiệu quả Đề án 06, lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng Cảnh sát khu vực, quản lý hành chính, Công an cấp xã… phải nhanh chóng chuyển đổi phương thức làm việc từ thủ công sang công nghệ hiện đại nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ. Trách nhiệm của Công an 3 cấp tỉnh, huyện và xã phải đảm bảo các nhóm “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo trách nhiệm cá nhân của từng cấp để công bố số liệu về dân cư, những dữ liệu chưa rõ, thất lạc bằng mọi cách phải chứng minh, làm rõ. Tổ chức rà soát ngay những nhiệm vụ cụ thể của năm 2022 chưa thực hiện để kịp thời thực hiện trong năm 2023. Cùng với đó, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, các cục nghiệp vụ tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ đã được phân công; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn; khen thưởng động viên xứng đáng, kịp thời các đơn vị, cá nhân làm tốt và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp, cá nhân chưa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao… (xem thêm)


Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi triển lãm về những thành tựu đã đạt được trong thực hiện chuyển đổi số của ngành Công an trong khuôn khổ Hội nghị chuyển đổi số trong Công an nhân dân lần thứ nhất ngày 10/10/2022.


Đồng thời, với quyết tâm chính trị cao trong đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, vừa qua Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị địa phương khẩn trương xây dựng, nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả điện tử theo quy định dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần. Đặc biệt chú trọng các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quản lý trật tự an toàn giao thông… (xem thêm)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, công tác tuyển sinh CAND

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2023 trong CAND.


Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, công tác tuyển sinh CAND nhằm đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, lãnh đạo Bộ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới. Đồng thời, Cục Đào tạo cần chủ động thực hiện Kế hoạch số 50 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2023 – 2025; thực hiện tốt vai trò là đầu mối thống nhất triển khai các hoạt động tổ chức kỳ thi… Cục Tổ chức cán bộ chủ động tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt chỉ tiêu đào tạo chính quy tuyển mới, chỉ tiêu đào tạo lại, đào tạo nâng cao, chỉ tiêu bồi dưỡng cán bộ năm học 2023-2024 để kịp thời triển khai theo quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và quy định của Bộ Công an… (xem thêm)

Chủ động triển khai hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.


Tại Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương để tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, lãnh đạo Bộ đề nghị cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống sự cố, thiên tai. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện và điều kiện đảm bảo cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai theo đúng nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả với phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ)… (xem thêm)

Quan tâm chăm lo hơn nữa đến công tác phụ nữ để hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983 - 8/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì


Dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983 - 8/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, lãnh đạo Bộ yêu cầu Hội phụ nữ Bộ Công an và các tổ chức Hội phụ nữ trong CAND tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác phụ nữ trong CAND; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào hướng về cơ sở; cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp cần quan tâm chăm lo đến công tác phụ nữ hơn nữa; tạo mọi điều kiện để các tổ chức Hội phụ nữ và hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao …(xem thêm)

*Cũng trong tuần qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác đăng kiểm theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, cán bộ, chiến sỹ tăng cường tại các Trung tâm đăng kiểm phải có tinh thần phải làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chuyên nghiệp, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết theo đúng quy trình đăng kiểm; tìm giải pháp nhanh nhất kết nối dữ liệu để khi Bộ Giao thông vận tải đề nghị thì các Trung tâm thuộc lực lượng Công an nhân dân có thể đăng kiểm phương tiện dân sự được ngay…

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website