Quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng CAND

Bộ trưởng Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 126/2020/TT-BCA quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Thông tư này gồm 03 chương 16 điều; chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư này quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra các cấp trong CAND; các cơ quan của CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Công an xã, phường, thị trấn, đồn Công an, trạm Công an.

 

Thông tư này áp dụng đối với thủ trưởng, phó thủ trưởng, điều tra viên và cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra; cấp trưởng, cấp phó và cán bộ điều tra của các cơ quan của CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Công an xã, phường, thị trấn, đồn Công an, trạm Công an; người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động điều tra.

 

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư này là điều tra viên, cán bộ điều tra không được làm những việc quy định tại Điều 54 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

 

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, điều tra viên, cán bộ điều tra không được làm những việc như: Tự ý tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và đơn thư khiếu nại, tố cáo trái quy định hoặc không được thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra phân công; tự ý tiến hành các hoạt động điều tra không theo kế hoạch điều tra đã được thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra phê duyệt.

 

Thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, đồ vật, vật chứng của vụ việc, vụ án hoặc bằng các phương thức khác làm sai lệch nội dung vụ việc, vụ án. Tiếp người bị buộc tội, người thân thích của người bị buộc tội, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác ngoài trụ sở cơ quan Công an, trừ trường hợp do yêu cầu nghiệp vụ phải được sự đồng ý của thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng Cơ quan điều tra.

 

Ăn uống, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của người bị buộc tội, người thân thích của người bị buộc tội, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác. Lợi dụng danh nghĩa công tác để gặp gỡ, nhờ, sách nhiễu hoặc cầu lợi dưới bất kỳ hình thức nào đối với người bị buộc tội, người thân thích của người bị buộc tội, đương sự, người tham gia tố tụng khác và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

Bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào. Tiết lộ bí mật, thông tin, tài liệu vụ án, vụ việc đang được điều tra, xác minh khi chưa được phép công khai với người không có trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp cần cung cấp thông tin phải báo cáo và được sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra.

 

Cho người đang bị tạm giữ, tạm giam sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin khác để liên lạc, trao đổi với người khác (kể cả trong và ngoài khu vực trại tạm giam, nhà tạm giữ); trừ trường hợp đặc biệt để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án phải được sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án, vụ việc. Gây phiền hà để người tham gia tố tụng hoặc công dân phải chờ đợi, đi lại nhiều lần.

 

Ngoài ra, trách nhiệm của cơ quan điều tra; trách nhiệm của các cơ quan của CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an cũng như việc bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định cụ thể tại Chương II Thông tư này.

Văn bản liên quan:
Minh Ngân