Dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 03 chương 25 điều.

Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, phương thức, trình tự tuyển chọn công dân vào phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ tuyển dụng trong CAND; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong tuyển chọn công dân vào CAND.

* Đối tượng tuyển chọn được quy định tại Điều 3, gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên.

- Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đã tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả cao đẳng nghề, trung cấp nghề), đại học, trên đại học. Tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ công an hoặc tham mưu, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của CAND chỉ tuyển người đã tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học trở lên. 

- Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

* Điều kiện để được tuyển chọn vào CAND được quy định tại Điều 4 như sau:

Theo đó, các trường hợp quy định tại Điều 3 Thông tư này được xem xét tuyển chọn vào CAND khi bảo đảm các điều kiện sau: 

- CAND có nhu cầu biên chế.

- Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh, công việc cần tuyển. 

- Bảo đảm các tiêu chuẩn tuyển chọn quy định tại Điều 5 Thông tư này và tự nguyện phục vụ CAND. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này, các năm công tác phải được cơ quan, tổ chức (nơi công dân công tác) phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

* Tiêu chuẩn tuyển chọn vào CAND được quy định tại Điều 5, trong đó, có những nội dung đáng chú ý sau:

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.

- Về tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học và các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì tuyển chọn đến 35 tuổi, chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến hết 40 tuổi.

- Quy định về sức khỏe như sau: 

+ Chiều cao: đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên;

+ Thị lực: thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt có thể đạt từ 19- 20/10.

+ Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác khoa học công nghệ, gồm: kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học, có chức danh giáo sư, phó giáo sư: được hạ thấp 02 (hai) cm đối với từng giới so với quy định tại điểm a khoản này; có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp. 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (đường link: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.

 

Văn bản liên quan:
Phú Lộc