Giới thiệu văn bản mới

Mới đây, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Dự thảo gồm 03 chương 13 điều.
Vừa qua, Bộ Công an đã dự thảo Thông tư quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 08 điều kèm theo 17 loại mẫu giấy tờ.
Mới đây, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 04 chương 12 điều.
Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống ma túy và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BCA-V03 ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn Tài liệu phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong Công an nhân dân.
Ngày 06/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND); Nghị định gồm 05 chương 18 điều.