Giới thiệu văn bản mới

Vừa qua, dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm 04 chương 74 điều.
Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc; Dự thảo gồm 03 chương 12 điều.
Mới đây, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm 09 chương 55 điều.
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 07 luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân (CAND).
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Công an nhân dân và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng; Dự thảo gồm 4 điều.