Giới thiệu văn bản mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Công an hoàn thiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Trong tháng 6, Quốc hội đã thông qua 02 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung cơ sở pháp lý trong nhiều lĩnh vực công tác quan trọng như: thủ tục hành chính, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong CAND, quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa của lực lượng CAND và trình tự, thủ tục cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC...
Nhằm đáp ứng các mục tiêu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ công dân số, phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Bộ Công an đã hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định về quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa của lực lượng Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.