• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/11/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/01/2018

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc