Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 12/2020

28/12/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 12 năm 2020 (từ ngày 15/11/2020 đến ngày 14/12/2020) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.523 vụ, làm chết 652 người, bị thương 1.152 người. So với tháng 11/2020, tăng 193 vụ (+14,51%); tăng 61 người chết (+10,32%); tăng 130 người bị thương (+12,72%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 12/2020.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 263.319 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 249,55 tỷ đồng; tạm giữ 42.071 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 11/2020, tăng 1.306 vụ (+0,50%), số tiền phạt thu được tăng 32,35 tỷ đồng (+14,89%), tăng 5.042 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+13,62%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 207 vụ cháy, làm chết 02 người, bị thương 10 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 55,81 tỷ đồng. So với tháng 11/2020, giảm 16 vụ (-7,17%), giảm 08 người chết, giảm 02 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 40,45 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 03 vụ nổ, làm chết 02 người, bị thương 04 người. So với tháng 11/2020, tăng 01 vụ nổ, giảm 02 người bị thương.


 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website