Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 01/2021

28/01/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 01/2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/01/2021) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.195 vụ; khám phá 3.541 vụ; bắt giữ, xử lý 7.827 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 84,41%; triệt phá 128 băng, nhóm. So với tháng 12/2020, tăng 121 vụ (+2,97%), tăng 356 số vụ khám phá (+11,18%), tăng 2.634 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+50,72%), tăng 42 số băng, nhóm bị triệt phá (+48,84%).

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 01/2021.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 01/2021.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 1.128 vụ, so với tháng 12/2020 tăng 732 vụ (+184,85%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 121 vụ, so với tháng 12/2020 tăng 80 vụ (+195,12%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 4.232 vụ, so với tháng 12/2020 tăng 3.180 vụ (+302,28%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 716 đối tượng truy nã, 170 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 12/2020, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 364 đối tượng (+103,41%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 81 đối tượng.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website