Tài chính, hậu cần, kỹ thuật là nền tảng để xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

30/12/2021
Chiều 30/12/2021, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân (CAND) năm 2022. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; các Cục nghiệp vụ Khối kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật của lực lượng CAND năm 2021,  Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Các đơn vị trong khối kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật đã tập trung triển khai có hiệu quả các mặt công tác theo tinh thần chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tích cực, chủ động xây dựng các phương án đảm bảo công tác tài chính, hậu cần đáp ứng tối đa nhu cầu của Công an các đơn vị, địa phương, phục vụ sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời các tình huống đột xuất xảy ra; Đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện các chủ trương, dự án lớn của Bộ, đặc biệt là 2 dự án trọng điểm cấp bách của Bộ Công an: Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Toàn cảnh Hội nghị 


Khối các đơn vị kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật đã chủ động đảm bảo và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thường xuyên, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND và tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Công tác trực ban, trực chiến tại các đơn vị được thực hiện nghiêm túc; công tác thông tin liên lạc, viễn thông, cơ yếu được đảm bảo thông suốt, an toàn, bảo mật…

 

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng báo cáo tại Hội nghị.


Ngoài ra, để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, ổn định, an sinh xã hội và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã tăng cường phối hợp các ngành, cơ quan chức năng Trung ương và địa phương, các tổ chức đoàn thể để hỗ trợ làm mới, sửa chữa hơn 2.000 nhà ở cho hộ nghèo tại các tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Thanh Hóa; hiện tiếp tục triển khai xây dựng cho hơn 1.000 hộ nghèo tại Điện Biên.
 

 
Các đại biểu đại đại diện các đơn vị nghiệp vụ phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã triển khai, thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, huy động nhiều nguồn lực để giải quyết tốt các mặt công tác Công an, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật có vai trò quan trọng, là nền tảng để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đơn vị bám sát tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị và nội dung Đề án 203 của Bộ Công an để chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình của từng đơn vị trên lĩnh vực tài chính, hậu cần, kỹ thuật nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra. Trong đó, cần chủ động rà soát, cân đối, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước giao và các nguồn lực sẵn có, tại chỗ; ưu tiên đầu tư các dự án, đề án có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên đầu tư cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã; Phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong đảm bảo mạng hạ tầng, truyền dẫn thông suốt, an toàn, bảo mật cao, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống, nhanh chóng kết nối từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương và đến tuyến cơ sở; Chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật  vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

 

 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website