Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy Bộ Công an làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam

11/11/2019
Ngày 11/11/2019, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam về chấp hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Đi cùng Đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an; Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng Đoàn thanh tra; Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an…

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Cao Hữu Hiếu, Giám đốc điều hành...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe đại diện Đoàn thanh tra báo cáo về dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Theo đó, thời gian qua Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, tập trung và các dịp nghỉ Lễ, Tết, Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ hàng năm.

Toàn cảnh buổi làm việc.


Ban Kỹ thuật - Đầu tư đã tham mưu bàn hành 02 văn bản đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện việc báo cáo sơ kết Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 theo chỉ đạo của Bộ Công thương.

Các cơ sở được thanh tra đã tổ chức thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; lập và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy; mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; thống kê, báo cáo về phòng cháy, chữa cháy theo quy định…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Việc đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm, thiết yếu của tất cả các cấp, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân cả nước, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là Chỉ thị số 47, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” và Luật Phòng cháy, chữa cháy. Làm tốt chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.


Nhiều đơn vị đã quan tâm phát triển lực lượng phòng cháy, chữa cháy, triển khai có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”. Lực lượng Công an nhân dân đã hiệp đồng, phối hợp với lực lượng quân đội, các ngành, các cấp, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” và “Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh, lao động, phòng, chống cháy, nổ”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của Tập đoàn Dệt may Việt Nam và các đơn vị trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. 

Để nâng cao hiệu quả của việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Tập đoàn cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác và có biện pháp thực hiện các nội dung kiến nghị đối với đồng chí Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam được nêu tại dự thảo Kết luận thanh tra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đề nghị Đoàn thanh tra tiếp thu các ý kiến tham gia của các đơn vị để hoàn chỉnh Kết luận thanh tra, trình lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được thanh tra để tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa của các hoạt động thanh tra…

 

Hoài Nam
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website