Hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra

14/02/2022
Lượt xem: 1215
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng quản lý nhà nước được giao rà soát phương án, chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), sự cố và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 38/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.

Thông báo nêu rõ: Năm 2021, cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở phải tập trung phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời duy trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác PCTT, sự cố, TKCN được đặt trong bối cảnh vừa phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch, vừa PCTT.

Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin, truyền thông, công tác PCTT và TKCN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiệt hại do thiên tai ở mức thấp nhất trong 20 năm qua. 

Tổ chức, bộ máy của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ủy ban quốc gia đã được kiện toàn; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia được sửa đổi, hoàn thiện; công tác dự báo thiên tai sớm, kịp thời, mức độ chính xác cao hơn; Lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ủy ban quốc gia, đặc biệt là các Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ đạo và Ủy ban quốc gia đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động tham mưu, điều phối, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai, sự cố. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTT và TKCN cũng còn một số tồn tại, hạn chế được nêu tại báo cáo tổng hợp cần được tập trung khắc phục, đặc biệt cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ủy ban quốc gia và chính quyền địa phương được kịp thời, hiệu quả; rà soát quy trình vận hành liên hồ chứa, phân cấp chỉ đạo vận hành xả lũ của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, không để xả lũ hồ chứa gây lũ chồng lũ, đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân.

Trước tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực, tập trung của cả hệ thống chính trị đối với công tác PCTT, ứng phó sự cố và TKCN để giảm thiểu thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân. Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN và các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, hoàn thiện, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ủy ban quốc gia đối với công tác PCTT, sự cố và TKCN; các thành viên của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ủy ban quốc gia cần triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm được phân công. Đồng thời, rà soát, khắc phục những tồn tại, bất cập trong việc vận hành xả lũ của hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là phối hợp giữa các ngành, địa phương, chủ hồ trong vận hành hồ chứa; tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ thiên tai, sự cố, thông tin đầy đủ, kịp thời đến các ngành, các cấp và người dân để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 
Lực lượng Công an nhân dân đưa nhân dân đến nơi an toàn trong mưa lũ.

 

Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, cập nhật và nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo PCTT và TKCN; tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, sự cố và TKCN trước mùa mưa bão, bảo đảm phối hợp trong kiểm tra, tránh trùng lặp, chồng chéo; ưu tiên bố trí nguồn lực để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, xử lý các trọng điểm đê điều, hồ đập xung yếu. Tăng cường truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức, kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.

Xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với tình huống thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo xử lý mọi tình huống thiên tai, không để bị động bất ngờ; chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, nhất là thiên tai lớn, diện rộng trong bối cảnh vừa phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa PCTT.

Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích PCTT cấp xã theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực thi nhiệm vụ tại các địa phương thông qua Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTT.  

Tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời mọi tình huống 

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổ chức ứng trực tiếp nhận thông tin thiên tai, sự cố, huy động lực lượng, phương tiện, xử lý kịp thời mọi tình huống sự cố, thiên tai và TKCN.

Tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo lực lượng cứu hộ, cứu nạn đảm bảo nội dung, chương trình, sát với thực tế; kiểm tra thực hiện các kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, công tác huấn luyện, diễn tập; công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, thực hiện quy chế ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố chất thải và TKCN của một số tỉnh, thành phố.

Nâng cao chất lượng dự báo

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin về thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó; tổng hợp, đề xuất sửa đổi quy trình vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung.

Bộ Công Thương chỉ đạo chủ hồ đập thủy điện bổ sung hệ thống cảnh báo, giám sát vận hành hồ chứa, trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, theo quy định của pháp luật, xây dựng công cụ tính toán phục vụ việc vận hành hồ chứa thủy điện an toàn, hiệu quả. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, nhất là khu vực xung yếu; chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp chủ động PCTT.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo rà soát phương án sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương ứng phó với thiên tai và TKCN; tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn đối với các tình huống thiên tai, sự cố thường xuyên xảy ra.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website