Công an tỉnh Vĩnh Phúc khảo sát sự hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính

27/04/2022
Lượt xem: 1972
Nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, qua đó nắm bắt nhu cầu, mong muốn chính đáng của người dân, để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Công an tỉnh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.
Trên cơ sở Phiếu đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức do Bộ Công an ban hành, trong tháng 4, tháng 5 năm 2022, Công an tỉnh sẽ tiến hành đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính gồm: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH; phòng Cảnh sát PCCC&CNCH; phòng Cảnh sát giao thông; Công an các huyện, thành phố; Công an xã, phường, thị trấn.
 
 
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp công dân 

 

Nội dung, tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan Công an; thủ tục hành chính; cán bộ giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. Các tiêu chí cụ thể áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong trường hợp thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan Công an với 05 mức độ: Rất hài lòng/Hài lòng/Bình thường/Không hài lòng/Rất không hài lòng.
 
Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được tiến hành bằng 3 phương pháp: Điều tra xã hội học; Đo lường khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 do Bộ Công an cung cấp; trực tiếp thành lập Tổ công tác đến các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đo lường. 
 
Sau khi kết thúc thời gian đo lường, Công an tỉnh sẽ thành lập Đoàn tiến hành hậu kiểm, phúc tra kết quả đo lường. Thông qua kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết các thủ tục hành chính trong Công an tỉnh để nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ; từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân. 
 
 
Lệ Thu – Nguyễn Lan
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website