Công an Bạc Liêu xây dựng vững chắc thế trận lòng dân

15/06/2022
Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành (16/6/1967 – 16/6/2022), lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), Công an tỉnh Bạc Liêu luôn giữ vững bản lĩnh và trí tuệ, trách nhiệm và ý chí; tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác dân vận, công tác vận động quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ở địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tích cực tham mưu phát động phong trào ở địa bàn dân cư

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là đối với đội ngũ làm công tác phong trào BVANTQ trong toàn tỉnh. Quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tạo được niềm tin yêu của Nhân dân và sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với lực lượng Xây dựng phong trào BVANTQ trên toàn tỉnh.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ để Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện.

 

Thời gian qua, lực lượng Xây dựng phong trào BVANTQ Công an tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chương trình, kế hoạch tập trung xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo… Đáng chú ý, phải kể đến việc tham mưu với Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”; tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức “Ngày hội toàn dân BVANTQ” trên địa bàn tỉnh; Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ ANTT của lực lượng Công an xã”; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025; Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới… Qua đó, góp phần tạo cơ sở vững chắc trong công tác dân vận, công tác vận động quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá về những thành tích, kết quả lực lượng Xây dựng phong trào BVANTQ đạt được trong 55 năm qua, Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Thời gian qua, lực lượng Xây dựng phong trào BVANTQ đã tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chương trình hành động, thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp liên ngành, qua đó phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân BVANTQ, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạng tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, lực lượng Xây dựng phong trào cũng chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn Bạc Liêu ngày thêm khởi sắc”.

Ngày hội toàn dân BVANTQ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức sôi nổi với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả.

 

Trong 05 năm qua (2017 - 2022), lực lượng Xây dựng phong trào Công an các cấp đã phát động phong trào toàn dân BVANTQ 11.460 cuộc, có 354.422 lượt người tham dự, qua đó có 11.533 ý kiến đóng góp. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát loa lưu động, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội… được 69.993 cuộc, phát 277.778 tờ rơi tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Răn đe, giáo dục, cảm hóa gần 9.500 đối tượng lầm lỗi, vi phạm tệ nạn xã hội; đưa đi cai nghiện bắt buộc 197 đối tượng; hòa giải 339 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Đặc biệt, lực lượng Xây dựng phong trào BVANTQ cũng thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, phát huy vai trò chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con tín đồ và đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở; đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc thực hiện “âm mưu diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Từ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, lực lượng Công an cơ sở đã tiếp nhận 6.131 nguồn tin liên quan đến ANTT do người dân cung cấp, góp phần điều tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bảo đảm ổn định tình hình ANTT địa phương.

Công an tỉnh Bạc Liêu thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân BVANTQ tại các vùng đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo.

 

Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình, tổ chức quần chúng

Lực lượng Xây dựng phong trào BVANTQ Công an tỉnh Bạc Liêu còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng ở cơ sở. Thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật, nhất là những nội dung về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, khả năng tư vấn, hòa giải, vận động Nhân dân… Qua đó, tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 248 mô hình phòng chống tội phạm, với gần 1.488 tổ, có 18.212 thành viên; củng cố, nâng cao chất lượng 4.615 tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm và làm việc với các thành viên mô hình “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

 

Đặc biệt, có 07 mô hình đã được Bộ Công an công nhận và nhân rộng trên toàn quốc gồm: “Câu lạc bộ người hoàn lương”; “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT”; “Tổ Giáo dân tự quản về ANTT”; “Tuyến kênh an toàn về ANTT”; “Tổ Ngư dân tự quản về ANTT trên biển”; “Tổ Công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT” và “Câu lạc bộ 03 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer”. Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp cũng chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng theo các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, qua đó, góp phần từng bước đưa phong trào ngày càng thực chất, phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn cơ sở. Cụ thể, trên tuyến biển có các mô hình như: “Tổ Ngư dân tự quản về ANTT trên biển” tại huyện Đông Hải; “Tổ tự quản rừng phòng hộ về ANTT” tại huyện Hòa Bình; “Tổ tự quản về ANTT đê biển” tại thành phố Bạc Liêu; trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Camera ANTT”;“Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm”; “Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm”; “Hội Nông dân phòng, chống tội phạm”; “Tộ tự quản nhà cho thuê”... Một số mô hình đặc thù trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo cũng phát huy hiệu quả tích cực trong thời gian qua như: “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer”; “Tổ Giáo dân tự quản về ANTT”; “Tổ tự quản người Hoa”; “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT” và “Tổ tự quản về ANTT chùa Hưng Thiện”. Các mô hình đều có sức lan toả, được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ghi nhận, đánh giá cao. Đây là kết quả mang tính đột phá, thể hiện tính năng động, sáng tạo trong cách thức tham mưu, tổ chức triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn tỉnh.

Cục Xây dựng phong trào BVANTQ, Bộ Công an thẩm định hiệu quả mô hình “Tổ Công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT” để nhân rộng trên toàn quốc.

 

Thượng tá Lê Quốc Phương, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào BVANTQ Công an tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng, chúng tôi tích cực tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để mô hình hoạt động như: bố trí chỗ nơi làm việc, sinh hoạt; định hướng chương trình, nội dung, chủ đề để các thành viên thực hiện; vận động các nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ cho mô hình được đảm bảo ổn định… Đặc biệt, đơn vị cũng hướng dẫn Công an các địa phương định hướng cho các mô hình, tổ chức quần chúng thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT lồng ghép chặt chẽ với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các đề án trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; các quy định của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT…”.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang

Ngoài làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ, lực lượng Xây dựng phong trào BVANTQ Công an tỉnh Bạc Liêu cũng chú trọng công tác an sinh xã hội. Trong 05 năm qua, đã vận động cán bộ, chiến sĩ và nhà hảo tâm xây dựng, sửa chữa 367 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; 23 cây cầu nông thôn, 11 tuyến lộ bê tông; nhận đỡ đầu, hỗ trợ con giống, cây trồng, phương tiện sản xuất cho 208 hộ nghèo; trao 380 tấn gạo, 40.000 phần quà tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, 235 suất học bổng, 170 xe đạp cùng hàng chục ngàn quyển tập học sinh nghèo hiếu học… với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Qua đó, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tỉnh Bạc Liêu trong lòng nhân dân.

 
Công an tỉnh Bạc Liêu chú trọng công tác an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

Với những kết quả nổi bật đó, đã có trên 490 lượt tập thể, cá nhân được các ngành, các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương BVANTQ tặng 255 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen đột xuất tặng 13 tập thể, 307 cá nhân có thành tích trong đấu tranh, trấn áp, tố giác tội phạm, gương người tốt việc tốt, … Qua đó, kịp thời động viên, khuyến khích nhân dân tham gia tích cực hơn nữa công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần đưa phong trào toàn dân BVANTQ ở địa phương ngày càng phát triển trong thời gian tới. 

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Kỷ niệm chương BVANTQ của Bộ trưởng Bộ Công an.

 

Trọng Nguyễn - Phan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website