Giới thiệu cuốn sách "60 năm Cảnh sát nhân dân - Những sự kiện lịch sử (1962 - 2022)"

19/07/2022

Cảnh sát nhân dân là một bộ phận của Công an nhân dân - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng và Nhà nước; đồng thời là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng và ngày 20/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM - THÀNH TỰU NỔI BẬT, TRUYỀN THỐNG VẺ VANG (1945 - 2021)

17/05/2022

Hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và chào mừng 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022), được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách "Công an nhân dân Việt Nam - Thành tựu nổi bật, truyền thống vẻ vang (1945-2021)". Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an xin trích lược, giới thiệu về cuốn sách.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website