Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác y tế và bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

05/08/2020
Chiều 05/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Y tế Bộ Công an tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương chúc mừng Đại hội Cục Y tế lần thứ XV.


Trong 05 năm qua, Đảng bộ Cục Y tế đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế và môi trường trong Công an nhân dân, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an cụ thể hóa những quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác y tế, môi trường và những hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường vào lực lượng Công an nhân dân; đặc biệt đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành Đề án tổng thể phát triển mạng lưới Y tế Công an nhân dân đến năm 2030. Triển khai có hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sỹ cũng như công tác đảm bảo hậu cần, cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, phương tiện phục vụ các mặt công tác công an và phòng, chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Nổi bật, Cục Y tế đã chủ động trong công tác giám sát dịch bệnh, theo dõi sát sao các diễn biến, tình hình dịch bệnh trong nước, khu vực và trên thế giới, từ đó tham mưu với lãnh đạo Bộ xây dựng, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh trong mọi tình huống. 05 năm qua, các dịch bệnh trong Công an nhân dân luôn được kiểm soát chặt chẽ, xử lý triệt để, có hiệu quả như dịch sốt xuất huyết, dịch EBOLA, dịch MERS-CoV năm 2015; dịch quai bị, dịch ZIKA năm 2016; dịch tả lợn Châu Phi năm 2019. Đặc biệt, trong năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cục Y tế đã chủ động, kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo Bộ ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch hiệu quả đến các đơn vị trong toàn lực lượng.