Tổ Chuyên viên liên ngành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

01/07/2020
Sáng 01/7/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Tổ Chuyên viên liên ngành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP). Đại tá Hầu Văn Lý, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Chuyên viên liên ngành Ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh công tác phòng, chống tội phạm có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến các hoạt động phối hợp liên ngành Ban Chỉ đạo 138/CP, song các bộ, ngành đã vào cuộc rất tích cực, phối hợp với Văn phòng Bộ Công an hoàn thành một số công tác lớn trọng tâm. 

Toàn cảnh Hội nghị.


Văn phòng Bộ Công an với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức duy trì hoạt động của Tổ Chuyên viên liên ngành, tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người. Theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực, Chuyên viên liên ngành Ban Chỉ đạo 138/CP thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể ngay từ đầu năm đã chủ động tham mưu cho bộ, ngành mình xây dựng các chương trình kế hoạch chỉ đạo công tác năm 2020 theo hướng lồng ghép triển khai các nghị quyết, chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành mình. 

Hoạt động phối hợp liên ngành tiếp tục góp phần củng cố mối quan hệ giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể trong công tác nói chung và công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người nói riêng. Qua đó đã phát huy được trí tuệ tập thể của các chuyên gia trên từng lĩnh vực của từng bộ, ngành; tổ chức triển khai các giải pháp lớn cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm tham mưu Ban Chỉ đạo trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, tội phạm đã được kiềm chế, kéo giảm 8,4% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2019, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị. 


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về công tác phối hợp liên ngành 6 tháng đầu năm 2020; tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo 6 tháng của Ban Chỉ đạo, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Hầu Văn Lý mong muốn, các Chuyên viên liên ngành Ban Chỉ đạo 138/CP thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực trong tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP, bảo đảm hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác mà Ban Chỉ đạo đã đề ra, góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an với các bộ, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. 

Đại tá Hầu Văn Lý, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Chuyên viên liên ngành Ban Chỉ đạo 138/CP phát biểu tại Hội nghị. 


Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đại tá Hầu Văn Lý đề nghị, các đồng chí Chuyên viên liên ngành tham mưu lãnh đạo các bộ, ngành tiến hành rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ trọng tâm công tác, có kế hoạch biện pháp thực hiện cụ thể các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020. Phối hợp tham mưu tổ chức tốt Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 138/CP; Hội nghị giao ban cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 các địa phương; tham gia các hoạt động khảo sát liên ngành. Phối hợp tổng kết các chương trình phối hợp phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an với các bộ, ngành, đoàn thể. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, kịp thời báo cáo các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác phòng ,chống tội phạm của ngành mình…  

 

 

Hoài Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website