Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

18/02/2020
Sáng 18/02/2020, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an tổ chức cuộc họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay”. Đề tài do Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia do GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch. Dự buổi nghiệm thu có bà Lê Yên Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ; các thành viên Hội đồng, thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài…

Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu. 


Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Chủ nhiệm đề tài khẳng định, việc nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay” ở cấp quốc gia là đòi hỏi khách quan, xuất phát từ cả yêu cầu thực tiễn và lý luận. 

Đề tài là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện, sâu sắc lý luận về phong trào và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên phạm vi cả nước, làm sáng tỏ những quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đã được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài.


Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, Hội đồng đã tham gia đánh giá, góp ý trực tiếp vào báo cáo tổng luận đề tài và các tài liệu có liên quan. Các thành viên Hội đồng đều cho rằng, việc nghiên cứu đề tài là rất quan trọng, bức thiết trong tình hình hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học đáng tin cậy để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ có thể tham khảo khi xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác vận động quần chúng bảo đảm an ninh, trật tự và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong điều kiện nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Các chủ thể tiến hành công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có thể nghiên cứu, tham khảo, vận dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn công tác xây dựng phong trào ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập trong đề tài là tài liệu quan trọng phục vụ việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập trong các học viện, trường Công an nhân dân và các đơn vị làm công tác xây dựng phong trào của lực lượng Công an nhân dân.

GS.TS Vũ Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu.


Kết luận buổi nghiệm thu, GS.TS Vũ Văn Hiền đánh giá cao sự cố gắng, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học và kết quả nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm đề tài “Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay”.

GS.TS Vũ Văn Hiền khẳng định, đề tài là một công trình khoa học có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, có nội dung phong phú, sâu sắc, hàm lượng khoa học và tính thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, có thể ứng dụng trực tiếp vào công tác chỉ đạo, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Hội đồng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, chỉnh sửa một số góp ý để hoàn thiện đề tài. Hội đồng thống nhất cao đánh giá nghiệm thu đề tài đạt loại Xuất sắc...

Toàn cảnh buổi nghiệm thu. 


 

 

Quyền Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website