Nâng cao chất lượng thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

18/10/2021
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, giai đoạn 2016 - 2021 được tổ chức ngày 18/10/2021 theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội tới Công an các đơn vị, địa phương. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 05 năm qua, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) đã tham mưu Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, trong đó có nhiều nội dung quan trọng được bổ sung, điều chỉnh về công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Chủ trì xây dựng và phối hợp với các bộ, ngành ban hành các thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các văn bản hướng dẫn địa phương liên quan đến công tác PCCC & CNCH. Tham mưu Bộ Công an thống nhất với Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương ký các quy chế phối hợp, trong đó có nội dung phối hợp về công tác duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

 

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an các địa phương đã chủ động triển khai chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực theo quy định tại Điều 63a Luật Phòng cháy và chữa cháy. Bên cạnh đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; ban hành và niêm yết công khai các thủ tục hành chính, hướng dẫn về thành phần hồ sơ đối với các loại thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và đăng tải trên trang thông tin của Công an cấp tỉnh. Những thủ tục hành chính về PCCC đều được thực hiện tại bộ phận “Một cửa” hoặc tại bộ phận thủ tục hành chính công của địa phương...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an một số địa phương đã trình bày tham luận nhằm đánh giá thực trạng công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC thời gian qua; đưa ra nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng mà Cục Cảnh sát PCCC & CNCH và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được trong thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC giai đoạn 2016 - 2021. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục Cảnh sát PCCC & CNCH chủ động phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tiếp tục tập trung rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC & CNCH, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC từ luật cho đến nghị định, thông tư và hướng dẫn các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến PCCC nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phục vụ tốt công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác PCCC & CNCH. 

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh đến việc triển khai có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 và Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC & CNCH... Đẩy mạnh phân cấp công việc cho Công an các địa phương trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Tập trung cải cách hành chính về lĩnh vực PCCC; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện và ứng dụng phần mềm tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính theo dịch vụ công trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC... Nâng cao năng lực, chất lượng của cán bộ làm công tác thẩm duyệt về PCCC để phù hợp với Thông tư số 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác này chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chuyên nghiệp...

 

Việt Cường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website