Góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân

23/08/2019
Sáng 23/8/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương... 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

 

Báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm của cấp ủy đảng các cấp trong Công an nhân dân (CAND), việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ (CBCS). Đã đề cao vai trò nêu gương của lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND, nhất là đối với đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào tổ chức sinh hoạt định kỳ thường xuyên, nề nếp. Lấy kết quả việc đăng ký học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, bình xét thi đua hàng năm đối với tập thể và cá nhân. 

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Tinh thần trách nhiệm trong công việc; tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS và ý thức phục vụ nhân dân có sự chuyển biến tích cực; kết quả các mặt công tác, chiến đấu được nâng cao, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và cải cách thủ tục hành chính. Tuyệt đại bộ phận CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, cần kiệm, liêm khiết, tận tụy trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp được đánh giá cao…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành điều hành tham luận.

 

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm; đồng thời chỉ ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tế; đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian tới...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã tích cực, chủ động, phát huy những ưu thế của Ngành, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần dần trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của CBCS. Các hoạt động đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, gương trung thành, dũng cảm, tận tụy, liêm khiết của CBCS, qua đó đã tạo khí thế phấn khởi, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong Ngành và ngày càng nhận được nhiều sự ghi nhận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tràng hoa tặng các điển hình tiên tiến.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những thành tích, chiến công của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đi vào thường xuyên, hàng ngày, có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó… 

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, để mỗi CBCS tự giác học tập, làm theo Bác. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 01 của Đảng ủy CATW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Mỗi CBCS Công an phải lấy Sáu điều Bác Hồ dạy và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân…

Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Nguyễn Thanh Long cùng các đại biểu dự Hội nghị. 

 

Đồng chí Bộ trưởng cũng lưu ý việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; hành động, nghĩa cử cao đẹp để nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng CAND và toàn xã hội… Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của lực lượng CAND; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tri ân những gia đình có công với cách mạng, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh Công an; giúp đỡ đồng bào những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào những nơi gặp thiên tai, bão, lũ; tăng cường giao lưu, kết nghĩa với các cơ quan, tổ chức quần chúng, qua đó củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Công an với các bộ, ban, ngành và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân... 

 

Việt Cường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website