Hội ý chuyên đề công tác tham mưu kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2020

24/09/2020
Sáng 24/9/2020, tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì buổi Hội ý chuyên đề công tác tham mưu kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2020 (KHTC, HCKT). Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu các đơn vị hệ lực lượng KHTC, HCKT thuộc Bộ.

Thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của Bộ, các đơn vị hệ lực lượng KHTC, HCKT đã bám sát công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND), tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo tài chính, HCKT phục vụ lực lượng CAND triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đặc biệt, kịp thời đảm bảo HCKT phục vụ giải quyết các vụ việc an ninh, trật tự phức tạp xảy ra. Trong 9 tháng đầu năm 2020, đã tham mưu Bộ ban hành 01 Nghị định, 03 Chỉ thị, 11 Thông tư quy định các nội dung liên quan lĩnh vực công tác KHTC, HCKT trong CAND; tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nội dung Báo cáo tổng kết 15 thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, đã tham mưu lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế CAND đến năm 2030; ban hành kế hoạch để Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021 – 2025. Kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết các yêu cầu phát sinh và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác KHTC, HCKT trong năm 2020 tại Công an các đơn vị, địa phương. 
 

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại buổi Hội ý.


Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các đơn vị hệ lực lượng KHTC, HCKT đã tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch COVID-19; Hội nghị tập huấn trực tuyến về các kiến thức phòng, chống dịch COVID-19. Tham mưu, xây dựng điện, công văn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; nổi bật là Chỉ thị số 04-CT/ĐUCA ngày 08/8/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới…

Tham gia ý kiến tại buổi Hội ý, các đơn vị hệ lực lượng KHTC, HCKT đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực; đồng thời đưa ra những đề xuất và giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để có sự phối hợp tốt hơn về công tác HCKT trong thời gian tới.  

Phát biểu tại buổi Hội ý, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời lưu ý một số vấn đề trong thời gian tới lực lượng KHTC, HCKT cần tập trung tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo tổng kết công tác KHTC, HCKT năm 2020, đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, khó khăn, vướng mắc; đề xuất cụ thể các giải pháp tăng cường công tác tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành công tác KHTC, HCKT trong CAND tập trung, thống nhất; trước mắt tập trung phối hợp nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 01 về phát triển tiềm lực HCKT CAND; tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị khối KHTC, HCKT phục vụ yêu cầu công tác trong thời gian tới…

 

 

Minh Lâm
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website