Bình Định: Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

05/10/2020
Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc “Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” (VK, VLN, CCHT), Công an tỉnh Bình Định đã triển khai đồng bộ nhiều lực lượng, biện pháp, huy động sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp. Qua 6 tháng triển khai thực hiện đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Công an tỉnh Bình Định đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc “Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật và vận động toàn dân giao nộp VK, VLN và CCHT trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời, ban hành Kế hoạch “Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh” để triển khai thực hiện trong toàn lực lượng Công an tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên, giao chỉ tiêu cụ thể đối với Công an các địa phương và các đơn vị liên quan. 

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú như tuyên truyền lưu động, tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, cấp xã để người dân biết, thực hiện nghiêm túc. Qua đó, đã tuyên truyền, vận động tập trung 1.859 lượt với 34.372 người tham gia; tuyên truyền, vận động cá biệt 273 lượt cho 700 người; tổ chức ký cam kết đối cho 1.273 đối tượng, hộ kinh doanh không vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT; phát 619 tin, bài, phóng sự, in sao 1.320 đĩa, pano, áp phích phục vụ công tác tuyên truyền.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định kiểm tra một số vũ khí, súng tự chế thu giữ qua thực hiện đợt cao điểm.


Bên cạnh đó, đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia giao nộp VK, VLN, CCHT. Qua đó, đã vận động nhân dân giao nộp 10 khẩu súng quân dụng, 26 khẩu súng hơi, 79 khẩu súng tự chế; 748 viên đạn các loại; 27 quả lựu đạn, bom, mìn các loại; 17 công cụ hỗ trợ các loại; 68 vũ khí thô sơ; 56 bộ linh kiện lắp ráp súng. Phối hợp tổ chức kiểm tra 27 cơ sở, 31 địa điểm kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp; đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để xảy ra sai phạm.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã đấu tranh, xử lý 03 vụ, 38 đối tượng sử dụng vũ khí đánh nhau, thu giữ 02 khẩu súng, 05 viên đạn, 12 vũ khí thô sơ; xử lý vi phạm hành chính 24 vụ, 31 đối tượng, phạt tiền hơn 60 triệu đồng; thu giữ 12 khẩu súng, 71 viên đạn, 05 CCHT, 02 linh kiện lắp rắp súng và 09 vũ khí thô sơ khác.

Thời gian tới, Công an tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT. Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nhất là các quy định về việc xử lý các trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân cùng tham gia. Đồng thời, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra các vụ việc liên quan VK, VLN, CCHT gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

 

 

Ngọc An
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website