Tuyển lao động hợp đồng tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có thu trong lực lượng Công an nhân dân tại các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Tuyển lao động hợp đồng tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có thu trong lực lượng Công an nhân dân tại các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ
Thời hạn giải quyết
Theo thông báo của cơ quan sử dụng lao động.
Đối tượng thực hiện Cá nhân. a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc doanh nghiệp, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có thu thuộc các cơ quan Bộ. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức cán bộ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có thu thuộc các cơ quan Bộ.
Cơ quan thực hiện Tổ chức cán bộ các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Hợp đồng lao động.
Lệ phí
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người lao động phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
a) Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động;
d) Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;
đ) Có tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 10 Thông tư 32/2010/TT-BCA, ngày 29/9/2010 của Bộ Công an;
e) Có đủ sức khoẻ để lao động, được Bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm y tế cấp huyện trở lên khám và kết luận (theo mẫu Giấy chứng nhận sức khoẻ ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế); không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện, không nhiễm HIV.

Cơ sở pháp lý

+ Bộ luật Lao động năm 2012 (Luật số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012).
+ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP, ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.
+ Thông tư số 32/2010/TT-BCA, ngày 29/9/2010 của Bộ Công an hướng dẫn sử dụng lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân.
+ Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về nhu cầu tuyển  lao động.

Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ cho Cơ quan tổ chức tại đơn vị cần tuyển lao động.

Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ của người lao động, gặp trực tiếp để trao đổi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Bước 4: Xét, tuyển lao động: Dựa trên các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, đơn vị quyết định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiến hành thẩm tra lý lịch  đối với người lao động.
+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (hưởng lương ngân sách) thì đơn vị tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động.
+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng thì đơn vị lấy xác nhận của ông an cấp huyện và sơ yếu lý lịch của người lao động.

Bước 5. Tiến hành thoả thuận về việc làm thử, thời gian thử việc và ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

a) Đơn xin ký kết hợp đồng lao động, người lao động trong Công an nhân dân.
b) Bản sao giấy khai sinh có chứng nhận của UBND cấp xã.
c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có dán ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, có đóng dấu giáp lai.
d) Nếu là cán bộ, công chức nhà nước đang công tác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chủ quản và có nhận xét  cán bộ (về phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn…), các chứng chỉ về chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công việc. Nếu là học sinh tốt nghiệp các trường đào tạo thì phải có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề. Nếu đã ký kết hợp đồng lao động ở các đơn vị, công ty thì phải có Sổ lao động, Sổ bảo hiểm xã hội.
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Đơn xin ký kết hợp đồng lao động trong CAND (mẫu số 01).
+ Sơ yếu lý lịch (mẫu số 02).
+ Thẩm tra lý lịch (mẫu số 03).
(Theo quy định tại Thông tư 32/2010/TT-BCA, ngày 29/9/2010 của Bộ Công an).

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Mau-so-01.doc (0) Tải về
2 Mau-so-1b.doc (2) Tải về
3 Mau-so-1a.doc (1) Tải về