Hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản
Thời hạn giải quyết
Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử của cơ quan, tổ chức.
Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức đã được cấp tài khoản điện tử.

Cơ quan thực hiện Cục quản lý xuất nhập cảnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Công văn thông báo hủy tài khoản điện tử (NB10).
Lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ quan, tổ chức đã được cấp tài khoản điện tử.

Cơ sở pháp lý
+ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014).
 
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019).
 
+ Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 
Bước 2: Nộp hồ sơ
 
* Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam trực tiếp nộp hoặc gửi hồ sơ đến một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an:
 
+ Số 44-46 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
 
+ Số 333-335-337 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 
* Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ:
 
- Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức nộp văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử tại một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
 
- Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 
+ Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì tiếp nhận, in giấy biên nhận trao cho người nộp.
 
+ Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung.
 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).
 
* Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện:
 
- Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh được phân công xử lý hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền:
 
+ Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung.
 
+ Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì xem xét, có văn bản trả lời cơ quan, tổ chức.
 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).
 
Bước 3: Nhận kết quả
 
+ Cơ quan, tổ chức trực tiếp nhận công văn trả lời tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc nhận qua đường bưu điện.
 
+ Thời gian nhận kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).
Thành phần hồ sơ
+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20). 
 
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20).

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Mẫu NA20 (0) Tải về