Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc.  

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn.
Lệ phí

150.000 đồng/ 1 giấy. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Chỉ cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cá nhân được tham gia huấn luyện và có kết quả kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020.

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020;

+ Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

+ Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Sau khi kết thúc huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, đánh giá kết quả kiểm tra đối với cá nhân được huấn luyện.

+ Bước 2: Căn cứ theo thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn. 

 

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đối với các cá nhân tham gia huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo.  

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không. 

Không có biểu mẫu đính kèm