Cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
Đối tượng thực hiện Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy nhưng chứng chỉ đã hỏng.
Cơ quan thực hiện Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.
Lệ phí
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Chỉ đổi chứng chỉ khi bị hỏng và cá nhân phải nộp lại chứng chỉ cũ đã cấp cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cơ sở pháp lý

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:
Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
b) Chứng chỉ cũ đã cấp;
c) 01 ảnh màu cỡ 3x4cm.
+ Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC23 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 PC-23.doc (0) Tải về