Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp nhập cảnh vào Việt Nam xin cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện Cục quản lý xuất nhập cảnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam.
Lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp nhập cảnh vào Việt Nam xin cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú.

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an
+ Tại Hà Nội: 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
+ Tại TP. Hồ Chí Minh: 333-335-337 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ cán bộ quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì in giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả và trao cho người nộp hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
- Bước 4: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp nhận công văn trả lời tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an (đưa giấy biên nhận và xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân) hoặc nhận qua đường bưu điện.

 

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ Luật dân sự, người chưa đủ 14 tuổi thì thông qua người đại diện hợp pháp nộp hồ sơ (kèm theo giấy tờ chứng minh là người đại diện hợp pháp) (mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA).
+ Bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp sử dụng để nhập cảnh Việt Nam lần gần nhất;
+ Bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) một trong các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú (mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA).

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA (0) Tải về