Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh
  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Biểu mẫu
Thủ tục Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết
Trong tháng 12 hàng năm.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Các đơn vị thuộc công an cấp Tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định khen thưởng và bằng khen (giấy khen).
Lệ phí
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Đúng đối tượng được khen thưởng theo quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BCA, ngày 23/9/2014 của Bộ Công an hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cơ sở pháp lý

+ Nghị đinh số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/04/2010 của  Ch