Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 8/2020

26/08/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 8 năm 2020 (từ ngày 15/7/2020 đến ngày 14/8/2020) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.172 vụ, làm chết 550 người, bị thương 877 người. So với tháng 7/2020, giảm 34 vụ (-2,82%); tăng 01 người chết (+0,18%); giảm 34 người bị thương (-3,73%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 8/2020.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 302.200 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 280,68 tỷ đồng; tạm giữ 44.758 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 7/2020, giảm 72.987 vụ (-19,45%), số tiền phạt thu được giảm 50,08 tỷ đồng (-15,14%), giảm 9.172 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-17,01%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 282 vụ cháy, làm chết 01 người, bị thương 10 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 22,84 tỷ đồng. So với tháng 7/2020, tăng 14 vụ (+5,22%), giảm 10 người chết (-90,91%), tăng 04 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 9,93 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 03 vụ nổ, làm 01 người chết, không có người bị thương.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website