Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 8/2020

26/08/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 8/2020 (từ ngày 15/7/2020 đến ngày 14/8/2020) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.165 vụ; khám phá 3.379 vụ; bắt giữ, xử lý 6.594 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 81,13%; triệt phá 195 băng, nhóm. So với tháng 7/2020, tăng 260 vụ (+6,66%), tăng 260 số vụ khám phá (+8,34%), tăng 428 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+6,94%). Tỷ lệ khám phá tăng; tăng 56 số băng, nhóm bị triệt phá.

 Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 8/2020.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 8/2020.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 587 vụ, so với tháng 7/2020 tăng 157 vụ (+36,51%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 255 vụ, so với tháng 7/2020 tăng 63 vụ (+32,81%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.132 vụ, so với tháng 7/2020 giảm 725 vụ (-25,38%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 542 đối tượng truy nã, 147 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 7/2020, số đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 141 đối tượng (+35,16%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 53 (+56,38%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website