Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 5/2021

25/05/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 5/2021 (từ ngày 15/4/2021 đến ngày 14/5/2021) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 3.626 vụ; khám phá 2.978 vụ; bắt giữ, xử lý 6.062 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 82,13%; triệt phá 160 băng, nhóm. So với tháng 4/2021, giảm 41 vụ (-1,12%), giảm 31 số vụ khám phá (-1,03%), giảm 353 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-5,50%), tăng 05 số băng, nhóm bị triệt phá (+3,23%).

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 5/2021.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 5/2021.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 261 vụ, so với tháng 4/2021 tăng 10 vụ (+3,98%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 75 vụ, so với tháng 4/2021 giảm 02 vụ (-2,60%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.171 vụ, so với tháng 4/2021 giảm 50 vụ (-2,25%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 470 đối tượng truy nã, 128 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 4/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 15 đối tượng (+3,30%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 05 đối tượng (-3,76%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website