Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 10/2020

27/10/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 10/2020 (từ ngày 15/9/2020 đến ngày 14/10/2020) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 3.802 vụ; khám phá 3.148 vụ; bắt giữ, xử lý 5.868 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 82,80%; triệt phá 138 băng, nhóm. So với tháng 9/2020, giảm 273 vụ (-6,70%), giảm 194 số vụ khám phá (-5,80%), giảm 820 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-12,26%), giảm 58 số băng, nhóm bị triệt phá (-29,59%).

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 10/2020.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 10/2020.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 694 vụ, so với tháng 9/2020 giảm 128 vụ (-15,57%).

 

3. Số vụ phạm tội về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 241 vụ, so với tháng 9/2020 giảm 42 vụ (-14,84%).

 

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 1.775 vụ, so với tháng 9/2020 giảm 409 vụ (-18,73%).

 

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 505 đối tượng truy nã, 135 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 9/2020, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 64 đối tượng (-11,25%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 03 đối tượng (+2,27%).

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website