Tình hình xuất nhập cảnh tháng 11/2020

26/11/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 11/2020 (từ ngày 15/10/2020 đến ngày 14/11/2020) như sau:

Toàn quốc có 39.680 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 48.842 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 10/2020, tăng 10.495 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+35,96%); tăng 6.766 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+16,08%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website