Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 12/2020

28/12/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 12/2020 (từ ngày 15/11/2020 đến ngày 14/12/2020) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.074 vụ; khám phá 3.185 vụ; bắt giữ, xử lý 5.193 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 78,18%; triệt phá 86 băng, nhóm. So với tháng 11/2020, tăng 133 vụ (+3,37%), tăng 21 số vụ khám phá (+0,66%), giảm 293 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-5,34%), giảm 66 số băng, nhóm bị triệt phá (-43,42%).

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 12/2020.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 12/2020.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 396 vụ, so với tháng 11/2020 giảm 214 vụ (-35,08%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 41 vụ, so với tháng 11/2020 giảm 47 vụ (-53,41%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 1.052 vụ, so với tháng 11/2020 giảm 499 vụ (-32,17%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 352 đối tượng truy nã, 89 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 11/2020, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 112 đối tượng (-24,14%).

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website